Projekční a geodetické práce provádíme komplexně – od projektu stavby, jejího zaměření až po geometrický plán a body.

Projektování svateb

  • Veškeré projekční práce rodinných domů (RD), inženýrských sítí (IS), komunikací
  • Projekce investiční výstavby, větších staveb i budov a rozsáhlejších stavebních komplexů včetně výkresové i zadávací dokumentace

Geodetické práce

  • Tvorba polohových a výškových bodových polí
  • Zaměření skutečného provedení stavby
  • Vyhotovení geometrického plánu pro označení věcného břemena