Při stavbě inženýrských sítí a komunikací zajišťujeme také veškeré dílčí stavební a výkopové práce.

  • Výstavba gravitační a tlakové kanalizace
  • Výstavba a opravy vodovodů
  • Pokládka HDPE, LSPE, HFFR trubek a hadic
  • Výstavba, opravy a rekonstrukce plynárenských zařízení NTL, STL
  • Kabelová vedení kladená do země, průmyslová vedení
  • Výstavba a opravy cest a rychlostních komunikací